Zapraszamy na studia podyplomowe „Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera”

Zajęcia realizowane są w systemie zaocznym (soboty, niedziele) w Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Mielcu.

Studia są skierowane do absolwentów uczelni wyższych, posiadający kwalifikacje pedagogiczne

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera

Ramowy program

  1. Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży – podstawy teoretyczne
  2. Pedagogika specjalna
  3. Wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej i psychiatrii
  4. Autyzm, zespół Aspergera – etiologia i specyfika rozwojowa
  5. Diagnoza  osób z autyzmem, zespołem Aspergera
  6. Rewalidacja osób z autyzmem, zespołem Aspergera
  7. Modele terapeutyczne i terapie wspomagające
  8. Integracja sensoryczna w pracy z dzieckiem z autyzmem, zespołem Aspergera
  9. Wspomaganie rozwoju ruchowego
  10. Kształtowanie mowy i komunikacji

Studia trwają 2 semestry, koszt 1850 złotych za semestr.

Szczegółowe informacje na stronie TUTAJ

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700