Doradztwo metodyczne

 

Kalendarz doradców metodycznych

 

W październiku 2019 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu rozpoczęli pracę doradcy metodyczni:

  • z języka polskiego – Ewa Arciszewska
  • wychowania przedszkolnego – Beata Wrzesień
  • techniki – Tomasz Borowiec

Doradcy będą udzielać metodycznego wsparcia w ramach swoich przedmiotów poprzez prowadzenie m.in.: konferencji, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych, o których będziemy na bieżąco informować.

IMG 6356

 

Ewa Arciszewska – nauczyciel języka polskiego na wszystkich poziomach edukacji, od szkoły podstawowej przez gimnazjum po liceum ogólnokształcące. Obecnie nauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszymie, egzaminator egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.  Pracując jako nauczyciel, pełniąc funkcje kierownicze w oświacie doskonaliłam swoje umiejętności i wdrażałam nowe rozwiązania, aby zwiększyć możliwości oddziaływania na młodych ludzi i ich rodziców. Zawsze dla mnie najważniejszy był drugi człowiek i refleksyjne podejście do rozwiązywania zaistniałych problemów.


Tomasz Borowiec – nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych i informatycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu; wykształcenie wyższe techniczne; kierownik laboratorium metrologii wspomaganej komputerowo i badań nieniszczących; nauczyciel dyplomowany, podczas swojej pracy dydaktycznej ukończył studia podyplomowe na kierunku Projektowanie procesów technologicznych w oparciu o CAD/CAM i programowania obrabiarek CNC jak również wiele specjalistycznych szkoleń technicznych; uczestnik innowacji pedagogicznych; autor programów nauczania; bierze udział w szkoleniu kadr dla przemysłu Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu; udział w projekcie monitorowania i doskonalenia procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach; członek komisji wojewódzkiego konkursu informatycznego; egzaminator okręgowej komisji egzaminacyjnej.


Beata Wrzesień – wieloletni nauczyciel wychowania przedszkolnego i doradca metodyczny, edukator, ekspert w składach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, autor materiałów metodycznych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkolny organizator rozwoju edukacji, koordynator sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, e – nauczyciel.

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700