Informacja dla opiekunów i uczestników III etapu (wojewódzkiego) Podkarpackiego Konkursu z Informatyki

Odwołania

Organizatorzy Konkursu informują o prawie odwołania się od wyników III etapu. Odwołanie będzie można złożyć do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursu Informatycznego w terminie 7 dni kalendarzowych od opublikowania na stronie internetowej organizatora, tj. CKPiDN i Kuratorium niniejszego komunikatu. Odwołanie  może mieć tylko formę elektroniczną przesłane na następujące adresy:

 

ckp(at)ckp.edu.pl

lub

abutryn(at)ckp.edu.pl

 

Wgląd do prac konkursowych

Prace konkursowe mogą być udostępnione wyłącznie uczestnikom konkursu, ich rodzicom lub opiekunom prawnym. Stosowny wniosek należy przesłać elektronicznie na następujące adresy:

 

abutryn(at)ckp.edu.pl

lub

pkulaga(at)ckp.edu.pl

 

Udostępnienie prac uczniów będzie miało formę elektroniczną na wskazany adres mailowy rodzica lub opiekuna prawnego.

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700