Przedłużenie terminu naboru

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przedłuża termin naboru na stanowisko doradcy metodcznego do 15 czerwca 2020 r. Zadania doradcy metodycznego będą realizowane przez nauczyciela w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, wskazanej przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, najbliższej ze względu na miejsce zatrudnienia doradcy metodycznego. Zachęcamy nauczycieli do zgłaszania się do konkursu.

Link do informacji na stronie KO: tutaj

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700