Praktyki zawodowe

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli organizuje praktyki zawodowe dla uczniów dla mieleckich szkół zawodowych dla następujących zawodów:

 Zespól Szkół im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu:

 • technik teleinformatyk
 • technik mechatronik
 • technik elektronik
 • technik elektryk

Zespól Szkół Technicznych w Mielcu:

 • technik mechanik
 • technik informatyk
 • technik cyfrowych procesów graficznych
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 Zagadnienia realizowane w ramach  praktyk zawodowych:

 • Rynek pracy a planowanie kariery ucznia/absolwenta
 • Doradztwo zawodowe
 • Projektowanie komputerowe 2D/3D AutoCad Inventor, Solid Edge, Catia, Esprit
 • Symulator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, MTS
 • Programowanie obrabiarek SINUMERIC, FANUC
 • Tworzenie projektów fizycznych i logicznych sieci LAN, WLAN,VOIP
 • Zaawansowana konfiguracja urządzeń sieciowych (switch, routery, access pointy)
 • Administrowanie sieciami komputerowymi Windows Sever, Linux
 • Projektowanie aplikacji internetowych
 • Projektowanie robotów Mindstrom Logo, VEX
 • Tworzenie projektów multimedialnych
 • Tworzenie i wydruk projektów graficznych
 • Programowanie urządzeń mechatronicznych
 • Programowanie sterowników PLC
 • Symulacja działalności firmy
 • Normy ISO

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700