Przygotowanie pedagogiczne

1480 za semestr

2 semestry, 270 godzin+150 godzin praktyki

Opłata rekrutacyjna 200 zł

 

 

Adresaci:

studia kierowane są do: absolwentów studiów wyższych, którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w szkołach i placówkach oświatowych oraz oświatowo- wychowawczych. (Program studiów opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia, przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

 

Cel studiów:

studia przygotowują do pracy na stanowisku nauczyciela w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje pedagogiczne. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką pracy nauczyciela danego etapu edukacyjnego; przygotowanie do realizacji zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela w wybranych placówkach edukacyjnych; kształtowanie umiejętności w zakresie komunikacji i współdziałania z innymi osobami w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

 

Program studiów:

 1. Psychologia ogólna
 2. Pedagogika ogólna
 3. Dydaktyka ogólna i problematyka zawodu nauczyciela
 4. Dydaktyka przedmiotu
 5. Organizacja i planowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej
 6. Podstawy prawne i organizacyjne oświaty
 7. Komunikacja interpersonalna i kultura języka
 8. Media w edukacji i resocjalizacji
 9. Dydaktyka specjalna
 10. Pedagogika specjalna
 11. Bezpieczeństwo w szkole
 12. Profilaktyka w szkole
 13. Organizacja i planowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej
 14. Szkoła, placówki i ich funkcja dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza
 15. Trening kompetencji wychowawczych
 16. Projekt dyplomowy

 

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700