Logopedia

1500 zł. x 4 sem

(600 godz. w tym 120 godz. praktyk)

Adresaci: Naukę na studiach mogą rozpocząć osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (kierunki: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, filologia polska) lub posiadające tytuł lekarza medycyny.

Cel studiów: Nabycie wiedzy i umiejętności uprawniających do pracy na stanowisku logopedy w placówkach oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach medycznych i gabinetach logopedycznych.

Program studiów:

1. Anatomia, fizjologia i patologia narządów mowy, głosu i słuchu

2. Wybrane zagadnienia z foniatrii i laryngologii

3. Audiofonologia z elementami audiologii

4. Neurologiczne podstawy logopedii

5. Wybrane zagadnienia z psychiatrii

6. Podstawy rehabilitacji głosu

7. Nauka o języku

8. Fonetyka i fonologia

9. Kultura żywego słowa

10. Pedagogika specjalna

11. Elementy psychologii rozwojowej i klinicznej

12. Wybrane zagadnienia z psycholingwistyki

13. Podstawy kontaktu terapeutycznego i elementy terapii rodzin

14. Wybrane zagadnienia z neuropsychologii

15. Wprowadzenie do logopedii i organizacja pracy logopedycznej

16. Wprowadzenie do zaburzeń mowy

17. Dyslalia i oligofazja

18. Zaburzenia rozwoju mowy i języka u dzieci

19. Jąkanie

20. Diagnoza i terapia surdologopedyczna

21. Wczesna interwencja logopedyczna

22. Zaburzenia mowy w autyzmie, mutyzmie i innych zaburzeniach psychogennych

23. Afazja i dyzartria

24. Diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu

25. Komunikacja wspomagająca i alternatywna z teorią komunikacji

26. Emisja głosu

27. Metody wspomagające terapię logopedyczną - warsztaty:    - Integracja sensoryczna w terapii zaburzeń mowy    - Wprowadzenie do metody Tomatis'a    - Ćwiczenia muzyczno - ruchowe w terapii logopedycznej    - Elementy dramy

28. Seminarium

29. Praktyka logopedyczna

Studia dają kwalifikacje do pracy na stanowisku logopedy.

Studia kończą się napisaniem i obroną pracy.

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700