Oligofrenopedagogika - edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA – EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

III semestry

(360 godz. w tym 150 godz. praktyk)

PRZEDMIOTY:

 1. Pedagogika specjalna
 2. Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie
 3. Podstawy psychologiczne i społeczne rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie
 4. Metody edukacyjno-terapeutyczne w rewalidacji
 5. Niewerbalne techniki komunikacji
 6. Wybrane teorie socjalizacji
 7. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
 8. Diagnoza funkcjonalna i konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych
 9. Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
 10. Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
 11. Praca w grupach rewalidacyjno-wychowawczych
 12. Metodyka wychowania w internacie i w innych placówkach
 13. Metodyka zajęć artystycznych (muzyka, technika, plastyka, ruch)
 14. Rehabilitacja społeczno-zawodowa w świetle rozwiązań unijnych
 15. Współpraca z rodziną dziecka niepełnosprawnego
 16. Seminarium dyplomowe
 17. Praktyka

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700