Doradztwo zawodowe dla nauczycieli

1750 zł. x 2 sem.

(261 godz.  w tym 60 godz. praktyk)

Adresaci:

nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy po ich ukończeniu będą pełnić rolę nauczyciela - doradcy zawodowego, zgodnie z przepisami oświatowymi rozp. MEN 12.03.2009 r.

Absolwent studiów jest uprawniony do posługiwania się tytułem „doradca zawodowy” i może wykonywać ten zawód we wszelkiego rodzaju instytucjach publicznych, czy organizacjach pozarządowych.

Cel studiów:

Program studiów na kierunku doradztwo zawodowe dla nauczycieli obejmuje m.in. teorie i metody wyboru zawodu, narzędzia pracy doradcy zawodowego oraz wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące podstaw doradztwa zawodowego i planowania kariery, umożliwiając zrozumienie teoretycznej oraz praktycznej istoty poradnictwa zawodowego, a przez to ukształtowanie umiejętności doradczych, które ułatwią pracę grupową, oraz opracowanie zawodowej ekspertyzy doradczej.

Program studiów:

 • Funkcjonowanie rynku pracy a bezrobocie
 • Instytucjonalna obsługa rynku pracy
 • Poradnictwo zawodowe w Unii Europejskiej
 • Orientacja a doradztwo i poradnictwo zawodowe
 • Podstawy zawodoznawstwa
 • Klasyfikacja zawodów i specjalności – metody opisu zawodów
 • Elementy psychologii pracy i doboru zawodowego
 • Komunikacja interpersonalna w poradnictwie zawodowym
 • Narzędzia wspomagające proces doradczy
 • Poradnictwo indywidualne i grupowe
 • Bilans kompetencji i Indywidualny Plan Działania
 • Metoda Edukacyjna
 • Informacja i wysokie technologie w poradnictwie zawodowym
 • Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych
 • Poradnictwo Edukacyjne
 • Szkolny Ośrodek Kariery. Planowanie pracy doradcy zawodowego
 • Projektowanie programów praktyk. Zatwierdzenie praktyki razem z projektem
 • Praktyka zawodowa w instytucjach świadczących usługi z zakresu poradnictwa zawodowego.

Nie ma pracy końcowej, ani obrony.

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700