Spektrum autyzmu i zespół aspergera – diagnoza, terapia i edukacja

SPEKTRUM AUTYZMU I ZESPÓŁ ASPERGERA –

DIAGNOZA, TERAPIA I EDUKACJA

III semestry

(540 godz. w tym 150 godz. praktyk)

PRZEDMIOTY:

 1. Pedagogika specjalna
 2. Wybrane zagadnienia z psychiatrii
 3. Elementy psychologii klinicznej małego dziecka
 4. Zaburzenia rozwoju – wczesne wykrywanie zaburzeń ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera  ( Q-Chat, M-Chat)
 5. Planowanie pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera  – kontekst indywidualny
 6. Praca z młodzieżą i dorosłymi z autyzmem i Zespołem Aspergera
 7. Mowa i komunikacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera – metody pracy
 8. Spektrum autyzmu i Zespół Aspergera – kryteria i narzędzia do rozpoznawania (ICD 10, DSM V)
 9. Nauczanie i wychowanie uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera
 10. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera
 11. Elementy neurologii dziecięcej
 12. Zachowania niepożądane u dzieci ze spektrum autyzmu  i Zespołem Aspergera  – Stosowana Analiza Zachowania
 13. Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna
 14. Wspomaganie środowiska rodzinnego – budowanie relacji – elementy metody RDI
 15. Metody komunikacji alternatywnej
 16. Metodyka pracy z osobami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera  – tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych (IPET, KIPU, indywidualne programy)
 17. Metodyka pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera – metody pracy
 18. Kompetencje instytucjonalne w pracy nauczyciela, prawo oświatowe, prawo pomocy społecznej
 19. Seminarium dyplomowe (projekt)
 20. Praktyka pedagogiczna

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700