Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

1850 zł. x 2 sem

Adresaci:

Absolwenci studiów I i II stopnia przygotowujących do zawodu nauczyciela o różnych kierunkach (na wyższych zawodowych, uzupełniających studiach magisterskich, jednolitych studiach magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym oraz kierunkach pedagogicznych i psychologicznych z przygotowaniem pedagogicznym).

Cel studiów:

Przygotowanie absolwentów nauczycielskich i pedagogicznych studiów I i II stopnia do nauczania drugiego przedmiotu w zakresie edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej. Wyposażenie słuchaczy w niezbędną wiedzę i umiejętności umożliwiające wykonywanie zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Ramowy program

 1. Psychologia rozwojowa
 2. Edukacja polonistyczna z metodyką
 3. Edukacja matematyczna z metodyką
 4. Edukacja przyrodnicza z metodyką
 5. Metody aktywizujące we wczesnej edukacji
 6. Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna z metodyką
 7. Diagnoza i terapia pedagogiczna
 8. Wykorzystanie technologii informacyjnej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 9. Wychowanie przedszkolne z metodyką
 10. Podstawy edukacji wczesnoszkolnej
 11. Edukacja plastyczna z metodyką
 12. Edukacja muzyczna z metodyką
 13. Zajęcia techniczna z metodyką
 14. Praktyka - wychowanie przedszkole
 15. Praktyka - edukacja wczesnoszkolna

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700