Geografia dla nauczycieli

1850 zł. x 2 sem

(292 godz. w tym 60 godz. praktyk)

 

Adresaci:

Studia są skierowane do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne. Ukończenie studiów podyplomowych daje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. Nr 0 poz. 1575).

Cel studiów:

Studia podyplomowe „Geografia dla nauczycieli”  prowadzone są w zakresie przygotowania merytorycznego, metodycznego i praktycznego do nauczania geografii jako kolejnego przedmiotu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131).

Ramowy program

  1. Krajoznawstwo z elementami topografii
  2. Geologia
  3. Geografia fizyczna
  4. Podstawy kształtowania i ochrony środowiska
  5. Geografia społeczno - gospodarcza
  6. Geografia Polski
  7. Geografia regionalna
  8. Ćwiczenia terenowe
  9. Dydaktyka geografii
  10. Praktyka zawodowa

Studia kończą się egzaminem końcowym.

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700