Wychowanie do życia w rodzinie

1750 zł. x 2 sem

(252 godz. w tym 60 godz. praktyk)

Cel

Zdobycie niezbędnych kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ) w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575)

Treści kształcenia zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131).

Adresat

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie pedagogiczne, które nie posiadają odpowiedniego przygotowania do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie  (WDŻ) lub chcą rozwinąć swoją wiedzę w tym zakresie. Studia skierowane są również do nauczycieli, absolwentów kursu kwalifikacyjnego z zakresu wychowania do życia w rodzinie, zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji na poziomie studiów podyplomowych.

Program

 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • Pedagogika małżeństwa i rodziny
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka oraz ginekologii i położnictwa
 • Wybrane zagadnienia seksuologii i edukacji seksualnej
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Patologie życia społecznego i rodzinnego
 • Edukacja medialna
 • Dydaktyka i metodyka wychowania do życia w rodzinie
 • Komunikacja społeczna i komunikacja w rodzinie
 • Etyka
 • Praktyka

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700